Let’s plant trees: raceserie NKHTGT compenseert CO2

De vereniging NKHTGT is in 1996 opgericht als het Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT’s. Tegenwoordig is het geëvolueerd in een internationale raceserie, geschikt voor toerwagens en sportwagens gebouwd tussen 1947 en 1965. Dat betekent dat we al 25 jaar racen met auto’s die inmiddels 55 jaar of ouder zijn! In de tussentijd is de wereld om ons heen veranderd. Het  NKHTGT richt zich op het behoud van onze mobiele historie, maar tegelijkertijd is het als bestuur onze taak om vooruit te kijken naar de volgende 25 jaar. Met ingang van ons jubileumjaar 2021 werken wij daarom aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk door de uitstoot van broeikasgassen van onze races te compenseren.

Dat doen we in samenwerking met de Land Life Company, een door technologie gedreven herbebossingsbedrijf. Land Life Company biedt ons een duurzame en transparante manier om onze CO2 uitstoot te compenseren door natuur te herstellen. De missie van Land Life Company is om de 2 miljard hectare aangetast land wereldwijd te helpen herstellen. Om dit te realiseren gebruikt Land Life Company data en technologie – drones, kunstmatige intelligentie en monitoring apps – in elke stap van het proces. Door bomen te planten op plekken waar dit het hardst nodig is, zorgt Land Life Company voor het herstel van belangrijke ecosystemen, meer biodiversiteit en sociale en economische voordelen voor lokale gemeenschappen. In ons geval worden er bomen geplant in Castilla y León, een gebied in Noord-Spanje dat dreigt te verwoestijnen. De herbebossing draagt niet alleen bij aan herstel van de natuur, het levert ook lokale werkgelegenheid op. Om onze uitstoot te compenseren zal Land Life Company circa 850 zaailingen planten in een gebied van 1 hectare. Deze bomen zullen de komende 40 jaar zo’n 220 ton CO2 vastleggen, ruimschoots meer dan de CO2 emissie van onze serie voor de komende drie jaar.

We zijn verheugd dat we als raceserie een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame (historische) autosport. Dit is geen op zichzelf staand initiatief, wij doen dit in samenwerking met race-organisatoren en circuits. Met zijn allen werken wij aan de toekomst van onze sport, onder de paraplu van de FIA Guide for Sustainable Events, een initiatief van de internationale autosportbond. Samen, rijders en supporters en bestuur, kijken we uit  naar de volgende 25 jaar historisch racen in het NKHTGT.

 

Bert Mets (+31653179534)

Voorzitter NKHTGT – Chairman@nkhtgt.nl

 

Meer informatie over het NK HTGT powered by Nolte Küchen: www.nkhtgt.nl

Meer informatie over het project in Castilla y León: landlifecompany.com/projects/spain/

Meer informatie over Land Life Company: landlifecompany.com