homeNews

NK HTGT 2020 update 17/04

(voor Nederlands even scrollen)

Dear drivers and team members,

Life is completely controlled by the corona crisis, with all its consequences, including canceling the racing events that we were all looking forward to. The event at Hockenheim and the Historic Zandvoort Trophy (23-24 May 2020) are both canceled. Unfortunately, the latest news is that the Spa Summer Classic (26/28 June 2020) is also canceled. Not unexpected and a sensible decision in view of the uncertain circumstances.

In our previous post, we were still thinking about 6 races, but it is clear that we cannot achieve that ambition. The earliest that the season will start now will be at the Zolder circuit (10-12 July 2020), although that is also uncertain. As it stands, Gamma Racing Day (August 7-9, 2020) will continue, as will the event at Le Mans (October 16-18, 2020). And maybe we will find alternatives for Hockenheim and the HZT, time will tell….

Behind the scenes, a lot of work is being done to draw up protocols and measures that should make it possible to participate safely in race events in the one and a half meter society. For example: digital driver briefings, no spectators, limited number of members per team, as far apart as possible on the paddocks, etc.

We expect to get more clarity in the coming weeks about the course of the 2020 season and whether or not the event at Zolder will continue in particular. Then we will inform you about the continuation of the season, both financially and in terms of planning the remaining races. We will stay very closely connect with you all.

We continue to hope that normal life can be resumed soon and that we can drive a few more beautiful NKHTGT races in the second half of 2020.

For now: stay healthy and hopefully until very soon!

With kind regards, on behalf of the entire board,

Bert Mets – chairman NKHTGT

bert@nkhtgt.nl

******************************************************************

Beste rijders en teamleden,

Het leven wordt volledig beheerst door de corona crisis, met alle gevolgen van dien, waaronder het afgelasten van de race evenementen waar we allemaal zo naar uitkeken. Het evenement op Hockenheim – dit weekend nota bene – en de Historic Zandvoort Trophy (23-24 mei 2020) gaan allebei definitief niet door. Helaas is het laatste nieuws dat de Spa Summer Classic (26/28 juni 2020) ook niet doorgaat. Niet onverwacht en gelet op de onzekere omstandigheden een verstandige beslissing.

In ons vorige bericht dachten we nog aan 6 races, maar het is duidelijk dat we die ambitie niet waar kunnen maken. Het seizoen start op z’n vroegst op circuit Zolder (10-12 juli 2020), al is dat ook nog onzeker. Zoals het er nu uitziet gaat de Gamma Racing Day (7-9 augustus 2020) wel door, net als het evenement op Le Mans (16-18 oktober 2020). En misschien vinden we nog alternatieven voor Hockenheim en de HZT, de tijd zal het leren….

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het opstellen van protocollen en maatregelen die het deelnemen aan race evenementen in de anderhalve meter-samenleving mogelijk moeten gaan maken. Bijvoorbeeld: digitale drivers briefings, geen toeschouwers aanwezig, beperkt aantal leden per team aanwezig, zover mogelijk uit elkaar op de paddocks, etc.

Wij verwachten de komende weken meer duidelijkheid te krijgen over het verloop van seizoen 2020 en het wel of niet doorgaan van het evenement op Zolder in het bijzonder. Daarna informeren we jullie over het vervolg van seizoen, zowel financieel als qua planning van de overgebleven races.

Wij blijven vurig hopen dat het gewone leven weer snel hervat kan worden en dat we in de tweede helft van 2020 nog een paar mooie NKHTGT races kunnen rijden.

Voor nu: blijf gezond en hopelijk tot zeer spoedig!

Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,

Bert Mets – voorzitter NKHTGT

bert@nkhtgt.nl