(scroll down for English)

Geachte leden,

Het bestuur van de Vereniging NK HTGT nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 8 maart 2018 in het Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam, aanvang: 20:00
uur. Hier treft u de concept agenda aan. Als u een agendapunt wilt inbrengen, dan kunt u per mail contact opnemen met het secretariaat.

Alleen leden van wie wij de contributie over het verenigingsjaar 2017 en/of 2018 hebben ontvangen, hebben stemrecht in de vergadering. De contributie voor 2018 is vast gesteld op € 40. Wij verzoeken u de contributie vóór 5 maart over te maken op onze bankrekening NL17 RABO 0105 2803 48 t.n.v. NK-HTGT te Amsterdam. De contributie voor één rijder is inbegrepen bij de package deal 2018, inschrijvers die hun package deal betaald hebben hoeven hun contributie natuurlijk niet nogmaals te betalen.
Na de vergadering praten we na in de bar van Novotel, bezoekers van de vergadering ontvangen twee consumptiebonnen en een gratis uitrijkaart voor de parkeerplaats.

Dear members,

The board of the Vereniging NK HTGT kindly invites you to attend the annual members meeting, which is to take place on Thursday March 8th 2018 in Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam,
start: 8:00 PM. Please find the agenda here. If you have an additional agenda item, please contact the secretary by email.

Only those members who have paid their annual fee 2017 and/or 2018 will have the right to vote. The membership fee 2018 is € 40. We kindly ask you to transfer the membership fee before 5 March 2017 on our bankaccount NL17 RABO 0105 2803 48, NK-HTGT,  Amsterdam. BIC code RABONL2U. Please note that the annual fee
for one member/driver is included in the package deal entry fee, no extra payment is required.
After the meeting we offer a drink in the Novotel bar, every member visiting the meeting will get two drink vouchers and a free parking  pass.

Met vriendelijke groet, best regards,

Bert Mets

voorzitter / chairman